whitebox

Zorgboerderij zorgt voor beter leven bij dementie

Zorgboerderijen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven op mensen met dementie. Die verwachting hebben onderzoekers het RIVM en de Universiteit Maastricht.

De onderzoekers interviewden managers en professionals van zorgboerderijen en reguliere zorginstellingen over de verbetering van de dementiezorg in Nederland. Het onderzoek werd gefinancierd door Alzheimer Nederland en PGGM.

De onderzoekers hebben gekeken of specifieke kenmerken van zorgboerderijen ook kunnen worden toegepast in verpleeghuizen of voorzieningen voor dagbesteding in de wijk. Het gaat dan om het helpen verzorgen van dieren, naar buiten gaan, gezamenlijk koken of helpen tuinieren

De onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat zorgboerderijen ervoor kunnen zorgen dat mensen meer bewegen, sociale contacten hebben, buiten zijn, een gevarieerd dagprogramma hebben en goed eten en drinken.

Kenmerken

Uit het onderzoek blijkt dat verschillende kenmerken van de zorgboerderij al worden toegepast in reguliere zorginstellingen. Alleen verschilt de mate waarin en de manier waarop. Zo zijn op zorgboerderijen activiteiten veelal dagelijkse klussen die gewoon gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van de dieren of tuinieren.

Ook kunnen mensen met dementie op de zorgboerderij doorgaans gemakkelijk naar buiten. In reguliere zorginstellingen kan dat niet vanwege de omgeving waarin de zorginstelling is gevestigd is of omdat zorgprofessionals mensen met dementie graag in de gaten willen houden.

Belevingswereld

Ook geven managers van zorgboerderijen aan dat er in de reguliere dementiezorg vaak wordt gekeken naar wat mensen met dementie niet meer kunnen, terwijl ze vaak meer kunnen dan gedacht. De zorgboerderijen proberen activiteiten daarom zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van hun cliƫnten.

Managers van reguliere zorginstellingen geven aan dat het lastig kan zijn om op deze manier met mensen met dementie om te gaan. Volgens hen is het moeilijk om de traditionele instellingsgedachte ‘wij weten en bepalen wat goed voor u is’ om te zetten naar een visie waarin autonomie, participatie en de capaciteiten van mensen met dementie het uitgangspunt zijn.

De onderzoekers geven verder dat traditionele zorginstellingen wel hun organisatie en cultuur moeten veranderen willen ze kenmerken van zorgboerderijen overnemen. Zo zijn er creatieve en flexibele zorgprofessionals nodig die de (buiten)1omgeving weten te benutten en activiteiten weten te verzinnen. Ook zijn zorgmanagers nodig die dat steunen en een duidelijke visie hebben op wat goede dementiezorg is.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?