whitebox

Dierenverblijf

De afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuw dierenverblijf door vrijwilligers en deelnemers van de zorgboerderij.Nadat eerst het hokje getimmerd en geschilderd is, volgde de afwerking van de binnenkant met hokjes en deuren. Het verblijf wordt voor onze kippen en haan. Ook de konijnen krijgen een eigen ruimte. Nu zijn we zo ver dat er gewerkt wordt aan het buitenverblijf. Er verschijnt langzamerhand een fraaie ren, waar straks onze kippen en konijnen kunnen ravotten. Nu nog de laatste afronding en over enkele weken kunnen de dieren hun nieuwe verblijf in gebruik nemen. Binnenkort volgen foto’s van het resultaat.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?