whitebox

Neospora

De parasiet Neospora Caninum geldt wereld wijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond fungeert als gastheer van deze parasiet.

De hond wordt er niet ziek van, maar hij brengt het wel via zijn ontlasting over op runderen. Door het eten van gras of kuilvoer, dat vervuild is met ontlasting van honden, nestelt de parasiet zich in de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders.

Honden zijn welkom, maar graag aan de lijn. De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in het buitengebied, maar vraagt wel uw medewerking om het besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door uw hond aan te lijnen en er zo voor te zorgen dat uw hond geen ontlasting achterlaat in de weilanden en op het maïsland! Loslopende honden kunnen ook voor overlast zorgen als ze achter het vee aangaan. Vooral bij schapen vallen daardoor regelmatig slachtoffers.

Weilanden zijn privé-eigendom en we vragen u dit te respecteren. Loop dus niet met honden in de weilanden, ook niet als ze zijn aangelijnd. Beperk u tot opengestelde wegen en paden.

Wat kunt u doen?

  • Honden ook in het buitengebied aanlijnen
  • Uitwerpselen die in weilanden terecht komen opruimen, ook als er op dat moment geen koeien lopen (dit gras wordt namelijk gemaaid en als voer gebruikt in de winter)
  • De hond zijn behoefte laten doen in de wegberm of op andere plaatsen waar koeien er niet mee in aanraking kunnen komen.

Alleen wandelen op opengestelde wegen en paden. Alle agrariërs danken u alvast voor uw medewerking.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?