whitebox

Over ons

Jan en Gerrie Peer-Dorussen met hun kinderen Anne, Joost en Bart genieten elke dag van de rust en ruimte op en rond de boerderij in het landelijk gebied van Maas en Waal. Op het agrarische bedrijf  hebben zij melkvee, vleesvarkens en diverse kleinvee.

Zij hebben besloten dat zij ook graag ouderen mee willen laten genieten van hun agrarisch bedrijf. Op het bedrijf worden vanaf 2012 (dementerende) ouderen ontvangen.

Aan de weilanden van de familie Peer grenst het Personnebos. Van de oude bossen is het Personnenbos (15 hectare groot) gespaard gebleven. Het wordt geprezen als een zeldzaam rivierkleibos met een bonte vegetatie. In elk van de vierkante bospercelen domineert een ander boomsoort: eiken, populieren, wilgen, essen en esdoorn. Ooit aangelegd als productiebos is het nu een natuurgebied met onder meer de aronskelk, bosanemoon en groene specht.

De zorgboerderij is zelfstandig en is aangesloten bij de SZZ Samenwerkende Zorgboeren Zuid http://www.zorgboerenzuid.nl/. Vanaf 2014 zijn we in het bezit van het kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen van Federatie Landbouw en zorg http://www.landbouwzorg.nl/.

In juli 2015 is er voor de varkens naast de bestaande vleesvarkensstal een nieuwewroetstal gebouwd.

Op 16 februari 2017 is de certificering volgens het psychobiografische verpleegmodel van Pr. Erwin Böhm behaald.

Naast Jan en Gerrie werken ook 2 medewerkers (Anita en Gerry) en diverse vrijwilligers mee.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?