whitebox

Kerst

Zorgboerderij is deze week in kerstsfeer gebracht. De kerstboompjes en kerststal zijn gezet. De ramen zijn versierd met mooie tekeningen. Alle deelnemers maken een kerststukje, wat zij later mee naar huis nemen. Er wordt gepraat en gelachen tijdens het maken. Iedereen helpt elkaar en geeft adviezen. Er zijn mooie creaties gemaakt. Vrijwilligers hadden de materialen verzameld voor dit stukje. Na afloopt werd er door iedereen volop mee gezongen met de kerstliederen. Volgende week is er een gezamenlijk kerstdiner.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?