whitebox

Bohm

Sinds gistermiddag 16 februari 2017 is onze zorgboerderij gecertificeerd volgens de Böhm methodiek.In de ochtend kwam bezoek uit Duitsland kijken of we voldeden aan alle eisen, die de methode aan de zorgboerderij stelt. De zorgboerderij werd binnen en buiten bekeken. Gelet werd er op de omgang met de deelnemers en de zorgplannen werden doorgenomen. Binnenkort is er een informatie avond voor de vrijwilligers en mantelzorgers over de methodiek.

Böhm gaat ervan uit dat ieder mens, gevormd door zijn opvoeding, cultuur en ervaringen een persoonlijke levensstijl ontwikkelt, van waaruit hij of zij zich een beeld vormt over wat ‘normaal omgaan met elkaar en normaal handelen’ is.

We begrijpen ouderen met dementie veel beter als we begrijpen wat ze werkelijk bedoelen en wat hen beweegt.

De zelfstandigheid en sociale competentie van ouderen moet zo lang mogelijk behouden en bevorderd worden.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?