whitebox

Jubileum

Op 27 februari was het 5-jarig jubileum van onze zorgboerderij. Het feestje volgt later. Hanneke was onze eerste deelnemer, die op 27 februari 2017 samen met ons gestart is. De zorgboerderij is verder gegroeid in deze jaren. We voldoen aan het kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren. De certificering volgens de psycho-biografische verpleegmodel van prof. Böhm is toegekend. Inmiddels komen er ook 15 ouderen per dag op de zorgboerderij.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?