whitebox

Geslaagd!!!

Anita en Gerrie hebben basisopleiding Böhm behaald.  Anita en Gerrie hebben de basisopleiding van het psychobiografische zorgmodel volgens Prof. Erwin Böhm gevolgd. Zij hebben deze opleiding afgerond met een certificaat. Afgelopen vrijdag was de feestelijke uitreiking.

De zorg voor mensen met dementie is in Duitstalige landen veel verder ontwikkeld dan bij ons in Nederland. Zorgboerderij ’t Personnebos gaat gebruik maken van het zorgconcept dat ontwikkeld is door Professor Erwin Böhm uit Oostenrijk.

Het zorgconcept is gebaseerd op logisch nadenken.We weten dat mensen met dementie steeds meer in hun herinnering leven. Ze nemen daarbij ook steeds meer de dagelijkse gewoontes uit die herinnering weer over. Hoe ernstiger de dementie wordt, hoe meer mensen teruggrijpen op de tijd dat ze ergens tussen pakweg 16 en 26 jaar oud waren. Dat is de tijd die letterlijk het diepst in hun geheugen gegrift zit; zeker als er in die tijd iets belangrijks is gebeurd: positief of negatief.

Voor mensen met dementie is leven in die herinnering heel normaal.  Voor mensen zonder dementie is die herinnering weliswaar niet normaal, maar zij kunnen zich juist wél indenken wat het is om in een herinnering te leven. Wat wij moeten leren is de ‘normaliteit’ van mensen met dementie te volgen.
Professor Böhm heeft geleerd dat het daardoor mogelijk is om aanzienlijk meer contact te krijgen met degene die dementerend is. En als we dan in staat zijn om in die herinnering dagelijks ‘mee te leven’, dan neemt én het geluk- én de zelfredzaamheid van mensen met dementie toe.

Ruim 40 jaar heeft Professor Böhm gewerkt met dit principe en er uiteindelijk een werkend zorgconcept van gemaakt dat in meer dan 100 zorginstellingen met succes wordt uitgevoerd.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?