whitebox

Zwaluw

De zwaluwen hebben jonkies uitgebroed. Een prachtig gezicht.

Kijk maar eens op bijgevoegde foto hoeveel honger ze hebben. De ouders vliegen af en aan. Maar ze groeien ook prima.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?