whitebox

Mezenbollen

Zie eens hoe prachtig de mezenbollenĀ zijn.

Door deelnemers en vrijwilligers zijn er fraaie bollen gemaakt voor de vogeltjes buiten.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?