whitebox

Kaarten

Ook vanmiddag werd er weer druk gejokerd op de zorgboerderij.

Nu het buiten wat kouder wordt, worden er meer activiteiten binnenshuis opgestart. Zoals spelletjes, creatieve zaken, bakken, kaas maken enz.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?