whitebox

Vrijwilligers gezocht

’t Personnebos is op zoek naar nieuwe vrijwilligers op hun zorgboerderij voor ouderen. 

Onze deelnemers vinden het prettig als er vrijwilligers zijn, die hen begeleiden bij hun activiteiten in de zorgboerderij binnen, in de werkplaats of in de tuin. Vaak hebben zij een kleine handreiking nodig bij de klusjes, die gedaan worden. Maar ook bij de wandelingen of spelletjes kunnen wij wat hulp gebruiken. Hierbij is het belangrijk om geduldig te zijn en goed te luisteren naar onze deelnemers. Natuurlijk hoort hier ook een gezellig praatje bij. Op de website zie je dat de activiteiten heel divers zijn. We kijken bij elke deelnemer wat er bij hen past.

Voor het vervoer van de deelnemers maken wij gebruik van vrijwilligers, die met hun eigen auto rijden en die hiervoor een kilometervergoeding ontvangen. De deelnemers kunnen zelf instappen en er hoeven geen rollators of rolstoelen meegenomen te worden. Onderweg wordt er gezellig gepraat in de auto. Elke week wordt er een planning gemaakt, waarbij rekening gehouden met de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Op onze duofiets met trapondersteuning kun je als vrijwilliger samen met een deelnemer genieten van de omgeving.

Zoals je leest zijn er verschillende activiteiten, waarbij je je als vrijwilliger op onze zorgboerderij in kunt zetten. Je werkt in een klein team met een aantal andere vrijwilligers.

Je kunt je aanmelden via de website, maar je mag ook altijd even bellen.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?