whitebox

Verbouwing

Er wordt hard gewerkt  aan de verbouwing van de leegstaande varkensschuur naar fraaie verblijfsruimte voor ouderen. Het dak is gereed, de vloeren gestort. Volgende week beginnen we met de muren/wanden. Inmiddels zijn ook de keuken en de tegels besteld.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?