whitebox

Trekzak muziek

Afgelopen middag hebben de deelnemers genoten van de muziek van trekzakken. Drie muzikanten brachten met hun trekzakken diverse liedjes van vroeger ten gehore. Er werd volop meegezongen, geneuried, geluisterd en gedanst. Kortom het was erg gezellig. Er werden herkenbare liedjes gespeeld. Deelnemers deden allemaal mee en genoten geweldig.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?