whitebox

Streekgala 2016

Op zondag 26 juni doet ’t Personnebos mee met het streekgala 2016. Jan en Gerrie Peer-Dorussen met hun kinderen Anne, Joost en Bart genieten elke dag  van de rust en ruimte op en rond de boerderij in het landelijk gebied van Maas en Waal. Op het agrarische bedrijf  hebben zij melkvee en vleesvarkens. Op het bedrijf worden vanaf 2012  (dementerende) ouderen ontvangen.

Sinds juli 2015 hebben we op ons bedrijf een wroetstal met zichtruimte. De varkens worden gehouden volgens het Wroetvarken concept. In de andere vleesvarkensstal worden varkens gehouden volgens Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming.

Een wroetstal geeft het varken de gelegenheid het natuurlijke wroetgedrag te vertonen. De varkens leven in grote groepen waardoor ze veel bewegingsruimte hebben. De dikke laag strooisel zorgt voor een comfortabel ligbed waar de varkens heerlijk op kunnen rusten en in kunnen wroeten.

Op de zorgboerderij stimuleren we ouderen om actief bezig zijn met allerlei activiteiten rondom de dieren, tuin en boerderij. Ook zijn ouderen die behoefte hebben aan gezellig contact en aanspraak van harte welkom. Het gezamenlijk bereiden van de maaltijd met verse groente uit de moestuin is een belangrijke activiteit voor de deelnemers.

Op de boerderij zijn 65 melkkoeien en ongeveer 50 stuks jongvee aanwezig. De koeien verblijven in de een ligboxenstal, maar lopen in de zomer vooral buiten in de wei.

Op 26 juni kunt u varkens bekijken in de zichtruimte van de wroetstal. Ook kunt u de koeien in de wei en kalfjes in de schuur bewonderen. Bovendien is de zorgboerderij met moestuin te bezichtigen.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?