whitebox

Pasen

Op de zorgboerderij zijn we druk in de weer met het thema pasen. Er zijn kuikens geschilderd. De paastakken zijn versierd. We zijn gestart met het maken van paasstukjes.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?