whitebox

Open dag

Op zaterdag 23 april was er voor familie en vrienden van onze deelnemers een open dag, waar iedereen kennis kon maken met de zorgboerderij. De kalfjes en het jongvee werden bezocht en er werd uitleg gegeven. Ook de kippen, konijnen, cavia en paarden kregen van ieder aandacht. De melkkoeien liepen in de wei naast de varkensstal. In onze wroetstal werd gekeken naar de biggen, die lekker in het strooisel aan het spelen en rusten waren. In de zorgboerderij werd gezellig bijgepraat onder het genot van koffie of thee. Bijna alle deelnemers waren aanwezig met familie en bekenden. Zeker voor nieuwe deelnemers was het leuk om alles te laten zien. Kortom, het was een gezellig middag.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?