whitebox

Middagdutje

Na het eten rusten soms enkele deelnemers even uit in de luie stoelen. De ogen gaan dan even dicht. Ook onze jongste vrijwilligers hebben vanmiddag nadat ze gegeten hadden, even hun oogjes gesloten.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?