whitebox

kabouter

In de wintermaanden zijn onze tuinkabouters voorzien van een likje verf en ze staan nu weer te pronken rondom de zorgboerderij.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?