whitebox

Jam maken

Deze week hebben we op zorgboerderij jam gemaakt. Van aardbeien, frambozen en rode bessen is eerst een mengsel gemaakt, wat gepureerd werd. Daarna is de fruitmassa aan de kook gebracht. De geleisuiker is toegevoegd en na enkele minuten doorkoken, was de jam gereed. Van te voren waren de jampotjes goed gewassen en uitgespoeld. Alle deelnemers hebben een jampotje mee naar huis genomen om te proeven.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?