whitebox

Genieten

Het is eind oktober en we genieten van de zon en een heerlijke temperatuur. We wandelen lekker rond in de buurt en zitten op het bankje in de zon. Ook het jongvee, wat buiten loopt geniet van de zon. Zij bekijken aandachtig het groepje mensen, wat voorbij gewandeld komt. Het broeikasje wordt nog verder in orde gemaakt. Er groeit nog sla, andijvie en raapsteeltjes. Op tafel liggen de hoefijzers, die door deelnemers in diverse kleuren geschilderd zijn.

Kortom, nog even genieten nu het nog buiten kan. Straks als het echt winter wordt, dan is het buiten minder aangenaam en blijven we heerlijk in de warme zorgboerderij.

 

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?