whitebox

Geboorte kalf

Vandaag was er net een vaarskalfje geboren,toen wij in de koeienstal kwamen kijken. Het was prachtig om te zien hoe moeder voor haar pasgeboren kind zorgde. Het kalfje probeerde al snel om op te staan. Na enkele pogingen lukte dit ook vrij snel. Onze deelnemers genoten van deze geboorte en stonden met belangstelling te kijken.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?