whitebox

Duitse gasten

Vandaag is er een groep van 25 Duitse studenten verpleegkunde op onze zorgboerderij komen kijken. Deze groep kwam uit Hamburg en verblijft enkele dagen in de buurt van Amsterdam. Het waren 2e jaars studenten. We hebben ze ontvangen in onze verblijfsruimte met koffie en thee. Ze hadden vooraf enkele vragen doorgestuurd. Deze zijn besproken en ook werden er spontaan nog vragen gesteld. Daarna hebben onze gasten de boerderij met koeien, kalveren en kleinvee bekeken. Enkele studenten vonden het grappig dat de kalfjes aan hun hand likte. Onze honden kregen de nodige aandacht. Ook werden de kippen, konijnen en natuurlijk de pony bekeken. Het was een goede uitwisseling van informatie naar elkaar.

 

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?