whitebox

December

We kunnen terugzien op een gezellige december maand. Met de deelnemers van vrijdag hebben we een leuke surprise middag gehad. Er was flink wat werk aan besteed. Later hebben we kerstboompjes versierd. De kerstboom en kerststal zijn gezet. Iedere deelnemer heeft een eigengemaakt kerststukje mee naar huis genomen. Op 23 december waren we bijna voltallig aanwezig om eerst te luisteren naar kerstliedjes gespeeld door 3 trekzak muzikanten en daarna hebben we het kerstdiner gehad. Enkele vrijwilligers hebben op 31 december oliebollen en appelbeignets voor ons gebakken.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?