whitebox

Dagbesteding op zorgboerderijen

Gemeenten en zorgboerderijen. Een kansrijke combinatie binnen de Wmo voor mensen met dementie, mits… Dagbesteding op zorgboerderijen: de onderscheidende waarden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zie resultaten uit een onderzoek van RIVM. https://lnkd.in/dqkzGd8 

 

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?