whitebox

Böhm

Onze zorgboerderij heeft vorige week weer het Böhm certificaat behaald. Vanuit Munchen kwam Christian om onze zorgboerderij te beoordelen op de methodiek, die er op gericht is ouderen zo lang mogelijk actief te laten zijn en thuis te laten wonen.

Vanaf februari 2017 wordt op de zorgboerderij gewerkt volgens het psychobiografische verpleegmodel van Pr. Erwin Böhm:

Optimale zelfredzaamheid en een tevreden dag voor mensen met ouderdomsverwarring (MCI) en dementie.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?