whitebox

Boerenkool

De moestuin wordt winterklaar gemaakt. Dit wil zeggen dat alle groente nu van het land gehaald moeten worden. Daarom zijn we begonnen met de boerenkool stronken naar binnen te halen. Eén deelnemer trok de boerenkool stronken uit de grond en bracht ze naar binnen.  Enkele deelnemers haalde toen de bladeren van de stengel af. Daarna hebben andere deelnemers de bladeren fijn gesneden. Toen is de gewassen boerenkool geblancheerd. Nu zit de boerenkool lekker in zakjes in de diepvries. Als alle groente van het land af is en de mest verspreid is, dan kan de moestuin omgeploegd worden.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?