whitebox

Bezoek

Op 20 maart kregen we bezoek van 39 scholieren van een middelbare school uit Nijmegen. Samen met hun biologie leraar bekeken de scholieren het agrarische bedrijf, bestaande uit kalfjes, melkvee en vleesvarkens. In 2 groepen bekeken ze de stallen en kregen uitleg over het reilen en zeilen van een agrarisch bedrijf. Als afsluiting kwam de hele groep in de zorgboerderij bijeen, waar ze wat uitleg kregen over de zorg. Het was een inspirerend bezoek.

Op de foto zie je dat bij de kuilen een parkeerplaats voor de fietsen en scooters ingericht was.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?