whitebox

Open dag

26 februari 2012

Eind februari is de open dag gepland┬ázodat iedereen de fraaie verblijfsruimte en de rest van het agrarisch bedrijf van zorgboerderij ’t Personnebos kan komen bekijken.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?