whitebox

MDO

17 en 24 maart 2014

In de maand maart zullen er Multi disciplinaire overleggen (MDO’s) gehouden worden om de op de zorgboerderij zo goed mogelijk┬áde deelnemers┬áte begeleiden.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?