whitebox

MDO gesprekken

April 2016

In april staan de MDO gesprekken met mantelzorgers en hulpverleners van deelnemers op zorgboerderij gepland.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?