whitebox

Inspraakavond

Donderdag 3 oktober

Op donderdag 3 oktober is er van 19 u. tot 20 u. een inspraakavond op de zorgboerderij. We hopen dat we samen met de familieleden, mantelzorgers van onze deelnemers kunnen kijken naar eventuele verbeterpunten. Ook kunnen we ervaringen uitwisselingen.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?