whitebox

Inspraakavond

Donderdag 6 november

Donderdag 6 november is er op de zorgboerderij een inspraakavond voor familieleden van de deelnemers. Iedereen ontvangt hiervoor een agenda.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?