whitebox

Grote schoonmaak

Donderdag 14 juni

Donderdag gaan we bij de koeien grote schoonmaak houden. De dames worden naar buiten gestuurd en de ligboxenstal wordt grondig gereinigd met de hoge drukspuit. Ook ’s nachts moeten zij buiten slapen totdat de matrassen weer droog zijn.

 

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?