whitebox

Evaluatie gesprekken

februari 2018

Eind januari en begin februari zijn de evaluatie gesprekken met de mantelzorgers gepland.

Zoekt u zorg in de vorm van positieve dagbesteding?