Zorgboerderij ‘t Personnebos
Bijsterhuizenstraat 12
6641 KL Beuningen Gld.
tel. 024 - 677 72 79
info@personnebos.nl

Agenda:

‘t Personnebos

Jan en Gerrie Peer-Dorussen met hun kinderen Anne, Joost en Bart genieten elke dag  van de rust en ruimte op en rond de boerderij in het landelijk gebied van Maas en Waal. Op het agrarische bedrijf  hebben zij melkvee, vleesvarkens en diverse kleinvee.

Zij hebben besloten dat zij  ook graag ouderen mee willen laten genieten van hun agrarisch bedrijf. Op het bedrijf worden vanaf 2012  (dementerende) ouderen ontvangen.

Aan de weilanden van de familie Peer grenst  het Personnebos. Van de oude bossen is het Personnenbos (15 hectare groot) gespaard gebleven. Het wordt geprezen als een zeldzaam rivierkleibos met een bonte vegetatie. In elk van de vierkante bospercelen domineert een ander boomsoort: eiken, populieren, wilgen, essen en esdoorn. Ooit aangelegd als productiebos is het nu een natuurgebied met onder meer de aronskelk, bosanemoon en groene specht.

De zorgboerderij is zelfstandig en is aangesloten bij de SZZ Samenwerkende Zorgboeren Zuid http://www.zorgboerenzuid.nl/. Vanaf 2014 zijn we in het bezit van het kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen van Federatie Landbouw en zorg http://www.landbouwzorg.nl/.

In juli 2015 is er voor de varkens naast de bestaande vleesvarkensstal een nieuwe wroetstal gebouwd.

Op 16 februari 2017 is de certificering volgens het psychobiografische verpleegmodel van Pr. Erwin Böhm behaald.

 

 


Zorgboerderij is deze week in kerstsfeer gebracht.
Lees meer…

Zorgboerderij zorgt voor beter leven bij dementie

Algemeen uur

Zorgboerderijen hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven op mensen met dementie. Die verwachting hebben onderzoekers het RIVM en de Universiteit Maastricht.

De onderzoekers interviewden managers en professionals van zorgboerderijen en reguliere zorginstellingen over de verbetering van de dementiezorg in Nederland. Het onderzoek werd gefinancierd door Alzheimer Nederland en PGGM.

De onderzoekers hebben gekeken of specifieke kenmerken van zorgboerderijen ook kunnen worden toegepast in verpleeghuizen of voorzieningen voor dagbesteding in de wijk. Het gaat dan om het helpen verzorgen van dieren, naar buiten gaan, gezamenlijk koken of helpen tuinieren

De onderzoekers hebben sterke aanwijzingen dat zorgboerderijen ervoor kunnen zorgen dat mensen meer bewegen, sociale contacten hebben, buiten zijn, een gevarieerd dagprogramma hebben en goed eten en drinken.

Kenmerken

Uit het onderzoek blijkt dat verschillende kenmerken van de zorgboerderij al worden toegepast in reguliere zorginstellingen. Alleen verschilt de mate waarin en de manier waarop. Zo zijn op zorgboerderijen activiteiten veelal dagelijkse klussen die gewoon gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van de dieren of tuinieren.

Ook kunnen mensen met dementie op de zorgboerderij doorgaans gemakkelijk naar buiten. In reguliere zorginstellingen kan dat niet vanwege de omgeving waarin de zorginstelling is gevestigd is of omdat zorgprofessionals mensen met dementie graag in de gaten willen houden.

Belevingswereld

Ook geven managers van zorgboerderijen aan dat er in de reguliere dementiezorg vaak wordt gekeken naar wat mensen met dementie niet meer kunnen, terwijl ze vaak meer kunnen dan gedacht. De zorgboerderijen proberen activiteiten daarom zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van hun cliënten.

Managers van reguliere zorginstellingen geven aan dat het lastig kan zijn om op deze manier met mensen met dementie om te gaan. Volgens hen is het moeilijk om de traditionele instellingsgedachte ‘wij weten en bepalen wat goed voor u is’ om te zetten naar een visie waarin autonomie, participatie en de capaciteiten van mensen met dementie het uitgangspunt zijn.

De onderzoekers geven verder dat traditionele zorginstellingen wel hun organisatie en cultuur moeten veranderen willen ze kenmerken van zorgboerderijen overnemen. Zo zijn er creatieve en flexibele zorgprofessionals nodig die de (buiten)1omgeving weten te benutten en activiteiten weten te verzinnen. Ook zijn zorgmanagers nodig die dat steunen en een duidelijke visie hebben op wat goede dementiezorg is.

De afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuw dierenverblijf Lees meer…

Neospora parasiet

Lees meer…

In onze moestuin en broeikasje kleurt het groen.  Lees meer…

Vanaf begin april gaan de koeien elke dag weer naar buiten de wei in. Lees meer…

Afgelopen vrijdagmiddag 10 maart was er een feestje op zorgboerderij ’t Personnebos Lees meer…

Op 27 februari was het 5-jarig jubileum van onze zorgboerderij. Lees meer…

Sinds gistermiddag 16 februari 2017 is onze zorgboerderij gecertificeerd volgens de Böhm methodiek. Lees meer…

Anita en Gerrie hebben basisopleiding Böhm behaald. Lees meer…

Twitter